Klajokbil-Marathon

 Hier is de verslag door Adri Miedema gemaakt

Veel plezier

 Op 19 februari 2011 jl. werd voor de zoveelste keer een gezellige Marathon georganiseerd voor de liefhebbers (uit Amsterdam, Hoogeveen en Groningen) van Klaverjassen, Jokeren en Biljarten in het mooie monumentale gebouw van het clubhuis. Deze Marathon begon om 10 uur ’s morgens en werd om 10 uur ’s avonds beëindigd. Dat is geen kattenpis! Je moest vooraf fit blijven om je hoofd goed bij te houden. Anders verloor je een aantal punten op overbodige manier. Éen van de spelers werd terecht gewezen door de andere spelers toen hij op een gegeven moment een fout maakte en daardoor een aantal punten verspeelde. Natuurlijk waren een aantal vrijwilligers present om koffie, versnaperingen en lekkere broodmaaltijd klaar te maken. Ook was de datatypiste aanwezig om de uitslagen bij te houden. Dat liep niet helemaal op rolletjes. Zij kreeg een nieuwe versie van de computerprogramma die in de computer van het clubhuis niet herkend is omdat de computer de oude versie gebruikte. Gelukkig was de computerbrein aanwezig die haar op de rails hielp. In de loop van de middag kreeg de datatypiste dat goed te pakken zodat iedere deelnemer de voorlopige uitslagen toch nauwlettend kon lezen en bestuderen. Na vijf uur ’s middags mocht iedere deelnemer niet meer weten hoeveel zij of hij totale punten heeft behaald. Dat moest spannend en verrassend blijven. Rond zes uur werd de heerlijke Indonesische maaltijd gebracht door het Chinees-Indische Restaurant. Iedereen heeft dat met smaak opgegeten. Het leuke van dat restaurant was dat de vrijwilligers geen afwas hoefden te doen. De vuile borden en eetbestek werden opgehaald door de medewerkers van dit restaurant. De spelers gingen na deze maaltijd vermoeid maar stug door met hun spel om zo zoveel hoge of lage punten te scoren. Om tien uur is de Marathon eindelijk afgelopen. De datatypiste ging verwoed aan de slag om de totale uitslagen af te krijgen. In korte tijd was het al bekend wie de winnaars waren. De commissievoorzitter Akke Sijtsma maakte tijdens de prijsuitreiking de uitslagen bekend op een beetje grappige manier. De pechvogels werden direct bekend gemaakt. Daar reageerden zij allemaal laconiek op omdat zij al wisten dat zij tijdens de berekeningen of schattingen geen enkel kans kregen een prijs te winnen. De winnaars zijn: Biljart: Erik Drost uit Groningen; Jokeren: Tiny Kreijt uit Groningen; Klaverjassen: Joop Valé uit Amsterdam. Zie verder de uitslagen qua de tweede prijzen, derde prijzen en totale punten van de deelnemers. Na deze prijsuitreiking ging iedereen vermoeid maar voldaan naar huis. Hen werd gevraagd of zij volgend jaar weer aan de Marathon wilden meedoen. Hun antwoord was unaniem ja. Het was een lange maar heel gezellige Marathon!