IC “Groningen”: Uitnodiging Startzondag

Op 1 september 2019 beginnen we weer met een gezamenlijke startzondag met IC Friesland en IC Drenthe.

Hieronder vinden jullie de uitnodiging. Graag wel tijdig opgeven.

Uitnodiging startzondag op 1 september 2019 in Drachten
(3 Provincien-dienst van Friesland, Groningen en Drenthe)
Adres van de kerk “De Oase” , Ringweg 5, Drachten (Fr.)

Programma:

15:00 uur inloop en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

15:30 uur start van de kerkdienst o.l.v. Ds. M. Visser

We sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd,

+/-18:30 uur de sluiting van de startzondag.

Opgave voor 24 augustus bij: dovenpastoraatgroningen@gmail.com