IC Groningen: “Landelijke Bijbeldag”

Interkerkelijk Dovenpastoraat

Op zaterdag 28 januari 2017 hopen we weer onze jaarlijkse Landelijke Bijbeldag te houden.

Het thema is: Psalmen in beeld

Misschien kent u schilderes Anneke Kaai? Zij heeft heel mooie schilderijen gemaakt over de Psalmen. Zelf komt ze ook naar onze Bijbeldag om er over te vertellen. Zie ook www.annekekaai.nl. Daarna gaan we in groepjes praten over een schilderij en over de Psalm die er bijhoort.

’s Middags kunt u kiezen:

Schilderen                            : – zelf een Psalm (of lied) schilderen                                                                                                                               – onder leiding van Anneke Kaai en Sylvia van Delden

OF

Psalmen zingen in gebaren: – samen kijken naar een schilderij onder een Psalm                                                                                                  – daarna samen zingen in gebaren                                                                                                                                  – onder leiding van een muziektolk

Waar           : kerkgebouw De Ark, Heyendaal 10, 6715 JM EDE

Tijd             : 10.00 uur: inloop met koffie en thee                                                                                                                              10.30 uur: Opening                                                                                                                                                            15.30 uur: Sluiting

Lunch         : graag zelf meenemen! Voor drinken wordt gezorgd.

Opgeven    : bij de secretaresse van de Stuurgroep, Engberta Koster:                                                                                           secretariaat.stuurgroep@live.nl vóór 21 januari 2017

kosten        : Toegang gratis. Kollekte voor de onkosten.

Informatie: Martin Visser, dovenpastor: martvis@solcon.nl

Iedereen is van harte welkom!

U en jij komt toch ook?