IC “Groningen”: Dovendienst

Op zondagmiddag 26 januari 2020 is de dovendienst in de Oosterkerk, E. Thomassen á Thuessinklaan 1 in Groningen.

In deze dienst gaat de heer C. Ippel uit Wierden voor en deze dienst begint om 14.00 uur.

Na afloop van deze dienst willen we een gemeenteberaad houden, een kleine vergadering, waarin ieder mee mag praten over het wel en wee van het dovenpastoraat.

Het IC komt met een aantal punten, waar wij graag jullie menig over willen weten. Maar uiteraard mogen jullie zelf ook dingen naar voren brengen en vragen stellen. Het is voor het bestuur belangrijk om te weten, wat er bij de mensen leeft.

Ondertussen is er de gelegenheid tot koffie/thee drinken.

Hartelijk welkom in deze dienst bij Oosterkerk.