Historie van “De Klimop”

De historie van deze club begon in het jaar 1951.

Mevrouw Jo Mulder-Boer als secretaresse schreef in het decembernummer van ANDOR in 1950:“Laat mij voorstellen: Gymnastiekvereniging “De Klimop” Hoe klinkt die naam? Nog zo gek niet, hé?

Bekijk eens een klimop. Zie, hoe hij zijn ranken wijd uitspreidt!Dat doet onze gymnastiekvereniging ook”.
In dit blad is te lezen, dat De Klimop over gratis zaalruimte mocht beschikken en wel in de gymnastiekzaal
van het Instituut. Het bestuur bestond uit: Henk Koolhof,voorzitter, Jo Mulder-Boer, secretaresse,
Rein Stokla, penningmeester en de commissarissen waren Mej. Trees Mast en Jacob de Windt.
De Klimop hoefde in het voorjaar en de zomer niet binnen te gymmen, want in het ANDOR van juni 1952
staat er geschreven: “….oefenen nu elke Vrijdagavond van 8 tot 9 uur in het Oosterpark. Oefenen op
het gras valt voor onze (horende) leider niet mee. Immers als hij onze aandacht wil hebben, stampt
hij met zijn stok op de vloer van de gymnastiekzaal, maar dat gaat op het land niet. ….Op het land is
het nog wat koud, maar dat is niet erg. We krijgen veel bewegingsoefeningen, en de heren moeten
het hele veld in looppas omdraven. Daar worden we wel warm van, en de open lucht is gezond, en
heerlijk fris. … en verder: In het afgelopen weekeind zijn we op de fiets naar Noordlaren geweest.
We hebben daar een nacht en dag in het Natuurvriendenhuis “De Hondsrug” doorgebracht.
We waren daar met 18 personen. De dames moesten eten koken en allen hielpen een handje mee.
De heren staken ook flink de handen uit de mouw. Er werd flink gegeten, want, nietwaar?
De buitenlucht maakt hongerig. Een dame, mej. T. Mast, die de rollade gebraden had, werd overstelpt met complimentjes om haar heerlijke kookkunst. …. Leden, wekt uwe vrienden en kennissen op, om lid te
worden van onze Gymn. Ver. Het is zo mooi en gezond voor hen. Zij zullen u er later dankbaar voor zijn,
dat u hun de raad gaf lid te worden”. In december 1954 schreef H(arm) de Vries in ANDOR:
“Het bestuur is dus als volgt: H. Koolhof, voorzitter, H. de Vries, secretaris, R.S. Stokla, penningmeester;
mevr. H. Vonk-Heida en Mej. A. Houwing, commissarissen. De heer Bolhuis geeft ons nog steeds
prachtig les. De heren kregen les in volleybal. Het is de bedoeling om in het begin van het nieuwe jaar
een wedstrijd te spelen tegeneen horende club, en daarom zijn wij ijverig aan het oefenen, om later
geen gek figuur te slaan.
Waar en wanneer de wedstrijd gehouden wordt, wordt later nog bekendgemaakt. Nu jongens,
doe flink je best met trainen, wie weet wordt onze club nog eens kampioen van Groningen!”
Harm de Vries schreef ruim 1 jaar later, dat er een tekort aan heren-leden was, die nodig is om
een volleybalclub te kunnen oprichten. De Klimop oefende elke vrijdagavond van 8 tot 9 uur in
het gymnastieklokaal van het Instituut. Er werd ook een onderlinge wedstrijd gehouden.
Men moet een aantal toeren verrichten. Rein Stokla en Alie Houwing waren de besten bij de
heren en dames-leden. Beiden hebben een medaille ontvangen. In september 1956 verscheen
het nieuws over De Klimop voor het laatst in ANDOR; daarin is verteld, dat De Klimop haar
5-jarig bestaan op 2 juli heeft gevierd. Harm de Vries schreef: “Een gezellige avond door onze
tijdelijke voorzitter de heer R. Stokla en zijn medebestuurders georganiseerd, was geslaagd te
noemen. De heer H. Koolhof heeft zijn voorzitterschap door vertrek naar elders tijdelijk in
afwachting tot er een nieuwe gekozen zal worden, aan de heer R. Stokla overgedragen.
In zijn openingsrede vertelde de heer Stokla, dat de heer Koolhof oprichter van onze vereniging was en
dankte hem namens de leden voor al het werk dat hij voor ons deed”. De heer Koolhof kreeg een ets,
voorstellende de Martinitoren”. Het lange leven is “De Klimop” niet gegund, want deze is wegens
het verminderde ledenaantal in 1958 opgeheven.

Henk Betten.