HDG: nieuwsbrief Dovenshoah

Monument-wereld-bleef-doof-web1-300x257

STILLE WANDELING MET STICHTING DOVENSHOAH

door de vroegere Jodenbuurt te Amsterdam

Zondag 1 mei 2016

Om 11.30 u verzamelen: Café ‘Amstelhoeck’, Amstel 1, te Amsterdam

Wandeling zal ongeveer twee uur duren

Bij Monument DovenShoah op Hortus Plantsoen: stilstaan om de vermoorde Dove Joden

tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Kosten: 5 euro per persoon

Maximaal 30 deelnemers, Doof of horend.

Opgave per email: penningmeester.dovenshoah@gmail.com

logoshoah