Halloweeeeeeeeen .

A.s. woensdagmiddag 31 oktober organiseert Jump in het clubhuis om kennismaken en spelletje doen. Het begint om half drie tot half zes. Komen jullie ook? Zeker ook voor zussen, broers en vrienden van harte welkom.