Goede Vrijdag

Dit is de dag, waarop het lijden en het sterven van Jezus wordt herdacht.

Jezus werd volgens de overlevering op de berg Golgotha bij Jeruzalem aan een kruis genageld, nadat hij eerst als een valse profeet was gegeseld en bespot.
De kruisiging betekent voor christenen, dat Jezus, als zoon van God, zich heeft opgeofferd om de mensheid van zijn zonden te verlossen.
Zo toonde God zijn liefde voor de mensen.