Goed gesprek met locatiehoofd van Noorderbrug

Op 21 maart hebben Hetty en ik een goed gesprek gehad met René, locatiehoofd van de Noorderbrug zodat het voor ons echt duidelijk is wat en hoe de ouderencommissie het gaat aanpakken.

Nieuws maart 2011

Zoeken naar een bepaald verzorgingshuis of een locatie voor het verzorgingshuis heeft voorlopig geen zin daar de dove ouderen erg verdeeld zijn. Wel is Hamrikheem steeds bereid de dove ouderen op te nemen als zij niet zo goed meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat blijft zo. Het frustreert René nog steeds dat zo’n proces altijd zo lang duurt net als het proces om de dove ouderen op te nemen in een verzorgingshuis zoals Hamrikheem.

René liet ons weten dat hij onlangs een vergadering heeft gehad met vier werkgroepen vanuit de organisaties zoals Maatschappelijk-juridische dienst, Huismeesters, Lefier, Nijestee, Stiel, Thuiszorg, Novo en de Borge en ook de Noorderburg .  De Noorderbrug houdt zich op dit gebied dan bezig met de voorzieningen. De bedoeling van deze vergadering is dat zij met elkaar informatie uitwisselen over de ouderen met een handicap. Het maakt niet uit welke handicap de ouderen hebben. Maar de Noorderbrug richt op de dove ouderen.

René deelde ons verder mede  dat het volgend jaar een belangrijk jaar wordt omdat AWBZ zich ingrijpend wordt omgezet in WMO (Wet op maatschappelijke ondersteuning). Deze WMO wordt uitsluitend uitgevoerd door de gemeente. Dat leidt tot desastreuze gevolgen (minder geld, strikt financiële verdelingen. Dat betekent niet dat de gemeente geen rekening wil houden met de ouderen met hun handicaps. Daarom is het belangrijk dat de Noorderbrug en de ouderencommissie hun stem laten horen en er voor zorgen dat de dove ouderen niet in de vergeethoek komen omdat de groep dove ouderen eenmaal klein is en men van de gemeente niet goed op de hoogte is van de communicatie-problemen van de dove ouderen.
Toen vertelde ik dat jij, Auke, op het idee bent gekomen om een lezing door de gemeente te organiseren voor de dove ouderen in september. René zei dat het een goed idee van hem is. Op deze manier kunnen wij en de ouderen onze stem laten horen.

Daar ik al het emailadres van Therese van Schie van de gemeente heb, is dat een goede zaak dat wij contact opnemen met haar om haar te vragen of zij een lezing wil geven aan ons.
Ook hebben wij gepraat over Thuiszorg die bereikbaar moet zijn voor de dove ouderen. Rene Wink heeft dat genoteerd en zal dat aankaarten bij de komende vergadering van die werkgroepen.

De meldpunt bij de Noorderbrug voor de dove ouderen blijft zo gehandhaafd. De Noorderbrug heeft geen contacten met GGMD (Zijko Bakker en collega). Wel heeft GGMD contacten met Hamrikheem.
Bij de Polluxlaan, Castorstraat en Morgensterlaan is er nog niets vastgesteld. Wel is dat zo dat bij de gemeente en werkgroepen er een wachtlijst staat. Echter als de dove ouderen er echt behoefte aan hebben, dan kunnen zij op de eerste rij  van de wachtlijst worden geplaatst.
Wij (en ook René) denken dat de dove ouderen in de toekomst meer thuis blijven vanwege digitale communicatie (mailen, smssen, teksttelefoneren e.d.).

Ik vond het vreemd dat CIZ (indicatie geven aan de cliënten die extra hulp nodig hebben) zich plaats vindt in Tilburg en dus niet in Groningen. Hij maakte ons nu duidelijk dat CIZ in Tilburg landelijk is voor alle dove ouderen en gespecialiseerd is in het omgaan met de dove ouderen.

Hij benadrukt ons steeds dat het belangrijk is dat wij inspraak hebben en dus onze stem laten horen.
Dus.direct contact opnemen met Therese van Schie van de gemeente.  Daar zijn wij nu mee bezig.

Contactpersoon: Adri Miedema
E-mail: adrimiedema@gmail.com