Gezamenlijke kerkdienst met de Noorderbrug

Aanstaande 9 maart 2014 is er weer een gezamenlijke dienst met de Noorderbrug, Draakstraat 6, Groningen.

Fijn, dat we daar ook af en toe een dienst mogen houden.
De dienst om 10.00 uur.
Ds. Dingemanse gaat voor.
Allen hartelijk welkom in deze dienst.