Geslaagde wandelroute rondom Kardinge

Tegen 10 uur verzamelden wij (Roelof M (gids), Jan Ka,

Peter N, Ginus L, Henk Kw, Grietje B, Alie M en Ria K bij parkeerplaats Kardinge. We gingen eerst naar een
uitkijkheuvel, prachtig!

Oude stenen

Wisten jullie het, dat het onder het heuvel oude stenen lagen van het gebouw doveninstituut Guyot (oude school).
Verder gelopen via golfbaan, Zilvermeer, Drielanden, Lewenborg (korte pauze),
 

Bevrijdingsbos

Die bos bij Noorddijk tussen wijk Lewenborg en het dorp Gamerwolde liepen wij naar kinderrechtenpad: Gedichten gemaakt door kinderen: ‘Kinderen hebben recht op gelijke kansen is er een van’.
 

Stefanuskerk

Die kerk stamt uit de 13e eeuw en is in romanogotisch stijl gebouwd. De kerk staat op een verhoogd en door een gracht omgeven kerkhof.
 

Noorddijk

De Noordermolen is in 1888 gebouwd ter vervanging van een in dat jaar afgebrande molen in 1864. De molen maakt met een vijzel (schroef) overtollig water uit de polder. Hij heeft geen dagelijks taak meer. Het waterputpeil wordt sinds de ruilverkaveling in de jaren 70 geregeld via een stuw. De molen wordt goed onderhouden; vrijwillige molenaars bedienen de molen geregeld.
Er kwam een mevrouw naar ons toe, die naast het molen woont, vroeg ons of zij een groepsfoto wilde maken. Aardig hé! Henk vroeg aan haar of wij in de molen mochten kijken. Ja het mocht. Prachtig is het.

Daarna verder wandelen door Rietland, recreatiepark. Er waren nog veel te zien. Het leukste en mooiste, dat we veel jonge meerkoeten, zwanen, enz. hadden gezien. Zeker hebben wij echt genoten met veel lachen, gezellig en heerlijk weer erbij.
Vóór het wij daar aankwamen, was het slecht weer naar huis!

Ria Kuitert
 

Foto’s gemaakt door Henk Kaauw