Geschiedenis over Franciscus van Assisi (dierendag) .

De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi (4 oktober).

Franciscus van Assisi
Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de legende hield hij ooit een preek voor de dieren.

Eerste dierendag
Ilse Winter uit Brno in Tsjechië schreef in mei 1927 een brief aan Margaret Ford in Londen, waarin ze voorstelde om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken. Ford was voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee en de beide dames kwamen overeen dat de feestdag, waarop de Katholieke Kerk Franciscus steeds herdenkt een
goede datum voor zo’n dierendag zou zijn. Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in 1929 in Wenen werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. De eerste dierendag was op 4 oktober 1930. In Nederland werden er op die dag beschouwende artikelen geplaatst in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier.

(overgenomen uit – http://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi)

Je kunt verder intikken zie overgenomen – succes dan leer je van: Waarom elk jaar dierendag gehouden?