Gedachtendienst

Zondagmorgen 23 november 2014 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Gedachtendienst).

Gedachtendienst betekent:
In de dienst op deze zondag gedenken wij de gemeenteleden, die in het afgelopen jaar zijn overleden en noemen we hun namen.
Familieleden van de overledenen kunnen, als alle namen genoemd zijn, een kaars aansteken ter gedachtenis.
Daarna is er voor iedereen gelegenheid om een kaars aan te steken voor mensen, die zij in het bijzonder op deze dag willen gedenken.
Zo willen we in deze dienst ons geloof tot uitdrukking brengen dat levenden en gestorvenen met elkaar verbonden zijn in God, die ons allen draagt in zijn liefdevolle trouw.

Ds. A. Dingemanse uit Zwolle gaat voor de gedachtendienst in het Clubhuis voor Doven, Munnekeholm 4, Groningen.
Deze dienst begint om 10.00 uur.