Gedachtendienst

Zondagmorgen 24 november 2013 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Gedachtendienst).

Ds. A. Dingemanse uit Zwolle gaat voor de gedachtendienst in het Clubhuis voor Doven, Munnikeholm 4, Groningen.
Deze dienst begint om 10.00 uur.

Gedachtendienst betekent:
In de dienst op deze zondag gedenken wij de gemeenteleden, die in het afgelopen jaar zijn overleden en noemen we hun namen.
Familieleden van de overledenen kunnen, als deze namen genoemd zijn, een kaars aansteken ter gedachtenis.
Zo willen we in deze dienst ons geloof tot uitdrukking brengen, dat levenden en gestorvenen met elkaar verbonden zijn in God, die ons allen draagt in zijn liefdevolle trouw.

Na de dienst koffie/thee drinken.