Gecombineerde dienst Leek

Op zondagmorgen 10 februari 2013 zal de gecombineerde

dienst gehouden worden in de Gereformeerde Kerk
“De Hoeksteen”, Lindensteinlaan 1, Leek.

Ds. T. van het Hof uit Leek gaat de dienst voor.
De tolk is ook aanwezig.
De dienst begint om 10.00 uur.

Vervoer probleem????    
Vraag aan mevr. G.J. Bouma-Lingbeek,
emailadres: bouma.p.g@home.nl

Iedereen is van harte welkom.