Droevige mededeling …

jelleheidaOns bereikte het bericht dat is overleden op 5 mei jl

Jelle Heida

1942 – 2016

Hij was voorzitter-oprichter, secretaris en penningmeester van Doven Zwemclub Groningen (1970-1982).

Ons medeleven gaat uit naar Rinske, hun kinderen en kleinkinderen.

Namens ex-bestuursleden van DZC Groningen