Column Dennis – December 2011

Een nieuw vaste column op de website: Dennis gaat het hebben over zijn werk in EUDY. Deze keer over wat EUDY precies is. 

Hallo, nu ga ik het hebben over EUDY: Europese Unie voor Dove Jongeren. Maar waarom vertel ik dit? Ik sprak met wat vrienden en hoewel ik al twee jaar in het bestuur zit, weten weinig mensen wat EUDY is en wat we allemaal doen. Daarom wil ik dit ook gaan delen. Elke maand komt er een update. Bijvoorbeeld wat er de afgelopen maand is gedaan en wat onze kijk op de toekomst is.

Omdat het nu het eerste filmpje is, zal ik gaan vertellen wat EUDY is. Mijn eerste taak voor EUDY, twee jaar geleden, was het bezoeken van de Italiaanse jongerenfestival. 400 Italiaanse doven kwamen af op dit festival om te feesten, deelnemen aan activiteiten, het volgen van workshops, etc. Het was erg belangrijk dat EUDY hier bij aanwezig was. We konden zo netwerken, bijvoorbeeld met de Italiaanse jongerencommissie en de Italiaanse jongeren. Waarom met deze jongeren? Ze kunnen later misschien meedoen met onze kampen of in het bestuur komen.

Huh, kampen? We hebben drie verschillende soorten kampen, te weten: kinderkamp voor kinderen van 9 t/m 12 jaar oud, junior kamp voor kinderen van 13 t/m 17 jaar oud en tenslotte jongerenkamp voor jongeren van 18 t/m 30 jaar oud. Jeugd uit heel Europa kunnen deelnemen en meedoen aan activiteiten, workshops volgen, vrienden maken, enz.

De afgelopen twee jaar zijn we vooral bezig geweest met het opbouwen. We konden nog niet echt beginnen met ons werk, hoewel we al meer dan 25 jaar bestaan, hadden we geen officiële papieren. Dus we hebben ons vooral gericht op het ontwikkelen van documenten. Onze statuten is ons belangrijkste document. In 2009 in Amsterdam, tijdens de algemene ledenvergadering, zijn de statuten officieel aangenomen. Er is een lange proces aan vooraf gegaan, maar nu ligt het document officieel bij de Belgische regering. Waarom in België? Onze kantoor is gevestigd in Brussel. Daar hebben we een plekje in het kantoor van de EUD (Europese Unie van Doven).

We waren niet alleen bezig met onse statuten, ook richtten we onze aandacht op het ontwikkelen van het huishoudelijk reglement en protocollen, bijvoorbeeld hoe iemand zich kan aanmelden als lid, hoe iemand mee kan doen met een kamp.

Ledenwerving is voor EUDY heel belangrijk. In juli 2010 is een nieuw proces vastgesteld, waarbij ieder lid van EUDY zich opnieuw moesten aanmelden. Toen zijn we begonnen met 22 landen die lid zijn. Ook Nederland is lid. In oktober 2011, tijdens de algemene ledenvergadering in Madrid, hebben we twee nieuwe leden erbij gekregen: Albanië en Bulgarije.

EUDY richt zich niet alleen op het papierwerk. We zijn ook politiek actief. Afgelopen zomer was Italië in rep en roer, omdat de overheid de Italiaanse Gebarentaal (LIS) niet wou erkennen en in de plaats daarvan LMG wou erkennen. Dit betekent een taal van mimiek en gebaren. Na veel protesten van de doven daar hebben we een open protestbrief geschreven aan de Italiaanse regering en de Italiaanse senaat. We waren daarbij de eerste belangenorganisatie dat dit deed. We hebben toen de brief ook vertaald naar International Signs, zodat iedereen kon zien en begrijpen wat we deden.

Wat zijn International Signs? In Europa hebben we ongeveer 25 officiële talen. Hoe communiceren we dan met elkaar? Dat moet dan met internationale gebaren en geschreven Engels. Ik wil er even bij zeggen dat International Signs geen taal is. Dit is een communicatiemiddel waarbij er gebaren gebruikt wordt uit verschillende talen. Verschillende manieren worden gebruikt om er voor te zorgen dat de boodschap overkomt.

Met het schrijven van een protestbrief voor Italië zijn we dus actief in de poltiek. Maar we vinden een ander gebied ook erg belangrijk: samenwerking met andere organisaties in Europa of de wereld. Er is een Wereld Federatie van Dove Jongeren en de EUD, die ik al eerder heb genoemd, waarmee we een samenwerkingsverband hebben. Ook komt er een samenwerking met de Volkshogeschool Aal in Noorwegen. We gaan dan samen een zomerschool organiseren. Één maand lang kunnen deelnemers les krijgen in een bepaalde thema.

Kampen blijven ook erg belangrijk. Volgend jaar in de zomer zijn er twee kampen, de jongerenkamp in Bosnië en Herzegovina. De junior kamp in Albanië.

De volgende keer heb ik het over de bestuursvergadering in Brussel, België van 8 tot en met 11 december.

Tot ziens!