Column Adri – augustus 2011

Adri is na een korte onderbreking weer terug met een nieuwe column! Adri is naar de Dovencultuurdag op het Guyot VSO geweest, de thema van de dag was “Generatiekloof tussen ouderen en jongeren”. Adri zag dat het onderwijs van nu, vergeleken met vroeger, wel erg anders is!

Een heel poosje geleden heb ik een uitnodigingsbrief – eigenlijk een poster – van de VSO-school Guyot ontvangen waarin stond dat op 23 juni 2011 Dovencultuurdag wordt geregeld. Het thema is: Er is een generatiekloof. Ouderen en jongeren werken minder samen. Waarom?
De ouderen vinden de jongeren lui en de jongeren klagen dat ouderen zeuren en het langzaam doen. Daar wil de Guyot VSO school aan doen. Vandaar de Dovencultuurdag.

Dat hoort bij de senioren vanaf 55 jaar en ouder. De mobiliteit van de ouderen wordt in de loop van de vele jaren minder. Dat hoort bij het leven dat een onomkeerbare proces is. Ik vind die zinnen zoals de zeurende en langzame ouderen en luie jongeren wel een beetje overdreven. Maar het klopt wel wat de mobiliteit van de ouderen betreft. Ik vind niet alle jongeren lui! Ik  denk aan de jonge en actieve vrijwilligers in het clubhuis.
Toch maakt dit onderwerp mij wat nieuwsgierig. Ik besloot er toch naar toe te gaan.

Ik las in die brief dat ik om half negen ’s morgens daar moest komen. Ik vond het vroeg en ik moest rijden in de drukke spitsuur. Koffie op de Guyotschool vond ik niet lekker. Ik drink graag senseokoffie met opgeklopte melk. In deze tijd is dat echt modern!
Ik reed rond half elf naar de VSO-school en kwam een onderwijzer tegen die tegen mij zei: “Kom mee”. Ik kwam in de klas. Zo kwam ik met twee dames zitten met de groep jongeren en kregen wij te horen dat we over het thema “School” moeten praten. Een van deze jongeren, leidinggevende, liet ons weten dat wij eerst moesten vertellen wie wij waren en hoe oud wij zijn, mee moesten denken over de subonderwerpen van dit onderwerp “School” en hun vragen moesten beantwoorden. Een groep jongeren wil een presentatie geven zoals toneel, power point en vragenspel.

Door het bekijken van de vragen konden zij een toneel bedenken door middel van een debat en het samenzijn van een groep. Door hun manier viel het ons op dat het er vroeger heel anders aan toe ging. Bij een dame die ouder dan ik is, ging het er vreselijk streng en disciplinair toe dan bij mijn tijd. In  mijn tijd was het meer gericht op het vragen en beantwoorden. Om iets te presenteren moesten wij een opstel maken. Geen discussie of debat in een groep. Sommige onderwijzers waren niet zo streng en we mochten wel gebaren van hen. De anderen niet. Zij waren zwaar oraal in gesprekken.

Technologisch was er vroeger helemaal niets behalve de beroemde zwart bakelieten telefoon voor de horenden. Als ik huiswerk maakte, dan moest ik mijn vader vragen mij te helpen om een moeilijke som of moeilijke vraag op te lossen. Als ik meer informatie wilde krijgen, moest ik vader vragen of hij met de bekende zwarte telefoon voor mij wilde bellen bij een instelling om meer informatie te verkrijgen. Dat is tegenwoordig niet zo. Als de jongeren een moeilijke vraag of som moeten oplossen, dan nemen zij contact op met hun klasgenoten via sms, msn, chat of mail. Als zij meer informatie willen krijgen, dan  kunnen zij gemakkelijk googelen op het internet. Klaar is kees! Dat is nu zo, maar vroeger niet zo. Ik vind de jongeren veel zelfstandiger en vrijer dan vroeger.

Om iets moois te presenteren gingen de jongeren daarna naar de gymnastiekzaal die net als vroeger ook als aula fungeerde. De bedoeling is dat de jongeren daar door hun prestatie een prijs konden winnen. Dus een soort wedstrijd. De ouderen mochten meedoen aan deze wedstrijd en bijwonen. Het bleek dat de jongeren heel goed konden samenwerken met de ouderen om hun zelfbedachte toneel of vragenspel te doen.
Op deze manier kunnen de jongeren heel goed samenwerken en creatiefs doen. Veel beter dan vroeger. Tegenwoordig zijn er weinig vrijwilligers, vooral jongeren in het clubhuis. Ik hoop in de toekomst dat er meer jonge vrijwilligers in het clubhuis zijn. De tijd zal het leren!