Clubhuis.nl heeft leden nodig

Mediacommissie van clubhuis, genaamd Clubhuis.nl, heeft niewe leden nodig, omdat

Mediacommissie van clubhuis, genaamd Clubhuis.nl, heeft niewe leden nodig, omdat er een paar leden zijn wegegaan. Je zou kunnen gaan filmen, monteren, interviewen of nieuws gaan verzamen. Je zou een paar keer mee kunnen lopen om te kijken of het leuk is voor je. Heb jij interesse? Dan kun je contact opnemen met ons via onze mailadres: clubhuis.nl@gmail.com