Bijbelkring

De bijbelkring houdt op woensdagavond 10 oktober 2012

in de Fonteinkerk, Eikenlaan 258, Groningen.

Ds. A. Dingemanse leidt deze bijbelkringavond en
begint om acht uur tot half tien.
Iedereen is welkom.