Benoeming ds. M. Visser

Binnen het dovenpastoraat zijn we heel blij, dat er een opvolger is benoemd voor ds. A. Dingemanse.

Per 1 augustus 2015 gaat ds. A. Dingemanse met emeritaat.
Binnen de Christelijke Gereformeerde kerken is overleg geweest op de synode.
Daar is gezien de nood van het dovenpastoraat onder doven en ernstige slechthorenden.
Daarom gaf de synode toestemming om na het emeritaat van ds. A. Dingemanse een opvolger te benoemen.
het laatste jaar zijn Deputaten pastoraat in de Gezondheidszorg aan het zoeken gegaan naar een opvolger.
Zij hebben die gevonden en hem benoemd per 1 augustus 2015.
Het is ds. M. Visser, Christelijke Gereformeerde predikant in Nunspeet.
Ds. M. Visser is al enkele jaren bezig met gebaren.
Gewoon om contact met dove mensen te kunnen maken. Die hij in zijn familie en in eigen gemeente ontmoet.
Zo is hij al bekend met dove mensen en leert hun taal.
We hopen dat hij na 1 augustus 2015 redelijk gebarentaalvaardig het werk van
ds. A. Dingemanse kan overnemen.
We beseffen dat het best een zware opdracht is. Hij zal er ook in moeten groeien.
En daarvoor zal hij binnen de IC’s ook de ruimte moeten krijgen.

De bedoeling is dat ds. M. Visser komt te werken in het gebied van ds. A. Dingemanse.
Dat wordt immers vacant. Het betreft de IC’Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland-Midden.
We hopen, dat de IC’s in dat gebied ds. Visser met open armen zullen ontvangen en dat hij snel zich thuis zal voelen in dit uitgebreide werkgebied.
Met hem en zijn vrouw bidden we om Gods zegen in dit nieuwe werk. Die zegen hebben we allemaal nodig.

De kerkdienst van de bevestiging en intrede van ds. M. Visser zal plaatsvinden op
zaterdag 29 augustus 2015, om 15.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Dorpskerk,
Gruppendelerweg 4, Nunspeet.

Natuurlijk zijn alle doven uit het noordelijke gebied hartelijk welkom om kennis te komen met de nieuwe dominee.