55plus: standen: bil-bol-jok-kla-rum-sjo

up-date: 29 februaari 2018 

De volgende wedstrijd valt op woensdag 28 maart as in bruine cafe en bovenzaal. Zo ziet je de standen van de eerste competitie van 6 verschillende onderdelen: