55plus: eerste kwartaalprogramma …

 Extra erbij voegen: dus donderdag 22 maart as … een soort geldaktie!

Er komen 7 leerlingen bij ons in bovenzaal van het dovenclubhuis iets voor ons spel te doen. Een soort geldaktie voor 7 leerlingen plus 2 begeleiders! Over het spel weten wij niet, dus geheim blijven. Gewoon om half tien lekker koffie of thee klaar! Maar de leerlingen komen pas na half elf binnen, dus schooltijd tussendoor.

Voor Vrouwenclub HD Guyot, ’t Vingerhoedje en Leliessoos55plus zijn van harte welkom! Wij hebben al 15 mensen.